Bestuur

Klaasje Postma-Welles (penningmeester)

Voorzitterfunctie: vacant

Klara Tijsma Spoor (secretaris)