Selecteer een pagina

Nieuw seizoen 2020-2021
Wij staan met z’n allen weer te popelen om met het winterprogramma te
beginnen.
Op de vaste speellocatie bij It Haske in Joure zijn goede afspraken
gemaakt om veilig met elkaar te kunnen samenspelen en les te krijgen.

Jubileum
Helaas kon de feestelijke Slotavond in maart j.l. niet doorgaan.
Die avond had een extra feestelijk tintje zullen krijgen in verband met
het 25-jarig bestaan van de club.
Maar, wat in het vat zit………

Informatie en aanmeldingen
Voor belangstellenden is er ook dit jaar weer de mogelijkheid een keer
te komen kijken of mee te spelen. Er zijn nog een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar.
Graag even van tevoren contact hierover via onze site.
Uitgebreide informatie vind je op deze site. Zijn er vragen? Stuur dan
even een bericht via het contactformulier.