Selecteer een pagina

Historie

Het zal rond 1995 – 1996 zijn geweest.
Wie zal het achteraf nog precies zeggen? Herinneringen raken gekleurd, details vervagen en de vertellers van toen zijn inmiddels een stukje ouder.

Zeker is dat “het” begon met 5 muziekvrienden die hielden van gezelligheid, een biertje en trekzak spelen. Niet perse in die volgorde, maar ook niet onwaarschijnlijk?
En zo kon het gebeuren dat aan wisselende keukentafels regelmatig sprake was van muziekklanken uit de losse pols, die dan vast werden beklonken met een biertje uit de losse pols. Soms wel tot in de late – of moet je zeggen vroege – uurtjes.
Want tenslotte; gezelligheid kent geen tijd en hoe meer drank hoe beter de klank.

Eén van de vrienden werd uitbater van een cafeetje en dat moment werd door de moeders-de-vrouwen benut om de muziekanten zachtjes van de keukentafel richting stamtafel te schoppen. De gezelligheid en de kleine uurtjes bleven, en de club moest maar een naam krijgen.

Onze naamgever had een groot gevoel voor humor en een diep filosofisch inzicht;

Thús giet it better!

Na al die jaren is die naam nog onverminderd actueel!!!

Alles werd iets serieuzer toen er in de loop van de jaren meer leden bij kwamen.
In 2003 telde de club al zo’n 9 leden; werd er les gegeven door docenten – soms ook uit eigen geledingen – en werd er een bestuur benoemd.
Dit bestuur vergaderde één keer per jaar om de begin- en slotavond vast te stellen en verder ging nog steeds alles lekker uit de losse pols. Spontane muziek-vaartochten (bij nacht en ontij) op het Sneekermeer bijvoorbeeld. Of een zomerconcert bij één van de leden in de tuin. En nog steeds de vroege uurtjes, uiteraard.
Ondanks – of dankzij – de losse structuur groeide de club in 2009 naar 17 leden en inmiddels zijn we een “volwassen” club met gemiddeld 25 – 30 leden en zijn we sinds dit jaar officiëel een vereniging (i.o.) 

In de beginjaren werd er gespeeld vanaf het zgn. “spijkerschrift”; De Sneeker Notatie. Destijds op schrift gezet door de – dyslectische – Sneeker beroemdheid Cor Huisman. 

In de loop van de jaren wordt er steeds meer gespeeld vanaf notenschrift; niet ieder nieuw lid beheerst de Sneeker Notatie meer. Er is inmiddels ook een redelijk uitgebreide digitale muziekbibliotheek (zowel cijfernotatie als notenschrift) voor de leden beschikbaar, welke regelmatig wordt uitgebreid.

Waar nog steeds humor, plezier en gezelligheid voorop staan, wordt er 2-wekelijks professioneel les gegeven op 4 speelniveaus, afgewisseld met 2-wekelijks een gezamenlijke speelavond. EN is er binnen de club inmiddels voorzichtig een begin gemaakt met een groepje “buiten-de-deur”-spelers, waar het plezier vanaf spat!!!